По данни на асоциацията на кооперативите на производителите на зърнени храни в Германия Deutscher Raiffeisenverband, производството на зимна пшеница в страната тази година ще се понижи до 23,4 млн. тона. Това е понижение на показателя с 3% спрямо миналата година, съобщава АПК-Информ.

Вукодинов: Трябват постоянни гаранции за доходите на земеделците


Както се уточнява, понижаването на реколтата е обусловено от факта, че немските фермери намалиха площите под зимна пшеница с 5% до 2,98 млн. ха в резултат на ниската конкурентоспособност на немското зърно на световния пазар през настоящата година.

Въпреки това прогнозата за реколтата от зимна пшеница в Германия бе повишена с 2%.

В същото време площите под ечемик през 2018 г. в страната бяха увеличени с 2% до 1,26 млн. ха. Това ще позволи да бъде постигната реколта на ниво 9,1 млн. тона  (ръст от 1%), въпреки намалението на добива с 1%.