Германия остава вторият по значимост потребител на биопродукти в света след САЩ, информира електронното Зерно Онлайн. 
 
Обемът на продажбата на биопродукти в Германия през последните години бележи постоянен ръст и през 2015 година е достигнал до 8,5 млрд. евро, което представлява дял от 4% от продажбата на всички храни. От 2000 година обемът на продажбите на органична продукция в страната е нараснал над три пъти.
 
Въпреки че се явява най-големият производител на биопродукция в ЕС, вътрешното производство не може да задоволи търсенето във федералната република. Около 50% от биопродуктите се продават в традиционните магазини, докато останалите се реализират от специализирани магазини и фермерски пазари.