Млекопроизводителите се сблъскват с различни предизвикателства. За да поддържат рентабилна ферма, те трябва да тестват начина на хранене на животните и да го управляват добре, пише изданието dairyglobal.net.

Вижте пропуските при контрола на биохраните

Напоследък млекопроизводителите биват съветвани, че най-доброто решение на настоящия икономически климат е да се обърне по-сериозно внимание на производствените разходи и да се повиши ефикасността на употреба на фуража.

По-високите производствени разходи и по-ниските цени на млякото, съчетани със съществуващите предизвикателства, се отразяват негативно върху рентабилността на фермата. Понастоящем цената на фуража представлява около 60% от крайната цена на произведеното мляко. Поради това фермерите трябва да редовно да следят ефикасно ли е храненето на животните. Този параметър е ключов в управленската стратегия. Но дали високата ефикасност на хранене е добро нещо? При млечните крави ефикасността може да се изрази в приети нутриенти и добити от тях продукти – например мляко, месо, мазнини или телета. Следвайки принципа „повече е по-добре“, много производители просто се фокусират върху храненето на кравите с повече сухо вещество. Те се надяват, че така ще подобрят ефикасността.

Значението на ефикасното хранене

В повечето случаи ключът към ефикасното хранене се базира на дейността на търбуха. Когато тя е нарушена, не може да се очакват високи резултати. Успехът на една млечна ферма изисква постоянно наблюдение на кравите. Необходимо е да се вземат мерки и да се наблюдава добитъка, да се проследява как диетата влияе върху здравето и продуктивността му на дневна, седмична и месечна база. Това е критично важно. Днес финансовата ефективност е от съществено значение – с покачването на цената на концентрата (царевица и соя), трябва да извличаме максимума от евтините, но богати на фибри фуражи.

Качество на фуража

Фуражът трябва да бъде най-високо качество, тъй като представлява по-голямата част от храната, която консумират млечните крави. От гледна точка на храносмилането и състава от нутриенти той бива разнообразен.

Залагайки на качеството, фермерът ще гарантира добро здраве на търбуха на кравата и по-висока продуктивност.

Ацидозата (ниското pH в търбуха) може да се отрази негативно върху ефикасността на хранене, намалявайки фибрите, които спомагат за смилането на храната. Включването на адекватно количество ефективни фибри в менюто на млечните крави спомага за благоприятната микрофлора в търбуха чрез стимулиране на дъвкателния процес, повишаване на секрецията на слюнка и подобряване на буферния капацитет на търбуха.

Здравето на търбуха

Има няколко фактора, които влияят върху ефикасността на храненето. Един от най-важните е оптимизиране на функцията на търбуха чрез грижи за активността и растежа на микрофлората.

Нутриентите, които постъпват в търбуха, трябва да бъдат добре балансирани, за да осигуряват едновременно енергия и протеини.

Практики

От години се е наложила практиката сред някои фермери животните да се прехранват със суров протеин в опит да се покрият изискванията за аминокиселини, необходими за желания добив на мляко. Този подход е свързан с повишаване на разходите, но едновременно с това води до слаба азотна ефикасност и след това до по-високо ниво на отделяне на азот, от което страда околната среда.

Млечните крави също страдат от този начин на хранене. Наблюдава се излишество на азот, който първо се трансформира в амоняк и след това в урея, която частично се рециклира, но в по-голямата си част се освобождава в природата.

Целият този процес е свързан със загуба на енергия, вследствие на детоксикацията. Тази енергия влиза в разноските за производство на мляко и други биологични функции, например репродуктивните. Енергията, необходима за освобождаването на излишния азот, е еквивалентна на 2 кг мляко и може да доведе до загуба на телесна маса, повишено ниво на уреята в млякото и кръвта.Според експертите Норманд Сейнт Пиер и Майк Ван де Хаар само 30% от азота, който кравите приемат, отива в тъканите и се трансформира в млечен протеин. Останалата част се губи.

Тествайте начина на хранене на добитъка

Микробиологичният протеин е най-подходящ за покриване на потребностите на кравите от аминокиселини. Той позволява на животните да произвеждат мляко и да генерират млечен протеин по-ефикасно.

В настоящата икономическа ситуация млекопроизводителите задължително трябва да преразгледат модела на хранене на млечните крави, за да останат конкурентоспособни на пазара. С помощта на качествен фураж, грижа за здравето на търбуха и използването на оптимално диетично меню може да се съкратят разходите за производство на мляко.