Фирми, които предлагат на пазара дори един-единствен продукт, който няма сертификат за биологично производство, няма да имат право да носят в името си думите „био“ и „еко“, за да не заблуждават потребителите.
 
 
Недопустимо е също тези думи или представки да бъдат включвани в търговски марки за продукти, които не са сертифицирани като биологични, предвижда нов Регламент на ЕС за биологичното производство, който ще влезе в сила от 1 януари 2021 г.
 
Решението за промените беше взето през ноември миналата година след 7 години дискусии и беше определено като „Голям компромис“, тъй като за много от неговите текстове страните-членки се разделиха почти по равно „за“ и „против“.
 
Това обясни д-р Стоилко Апостолов, управител на Фондация „Биоселена“, на конференция за биологичното земеделие по време на изложението АГРА 2018 в Пловдив.
 
Регламент (ЕС) 2017/625 вече е приет от Европейската комисия (ЕК) и предстои да бъде одобрен от Европейския парламент и Съвета на министрите на ЕС. Една от основните цели, които си поставя документът, е да се укрепи доверието на потребителите към определенията „биологично“, „органично“ и „екологично“ за храните.
 
 
Затова термините „био“, „еко“ и още много други, изброени в специално приложение IV към регламента, ще могат да се използват за етикетиране и рекламиране на продукти, само когато тези стоки отговарят на изискванията на новия регламент.
 
Съответствието ще се удостоверява, както и досега, със сертификати от контролиращи организации. Европейското лого за биологично производство няма да може да се използва в заведенията за обществено хранене, отбеляза още д-р Апостолов.
 
Регламентът предвижда в кои случаи страните-членки могат да освободят операторите от задължението да притежават сертификат.
 
Такива са случаите, например, когато производители продават директно на крайния потребител непакетирани биологични продукти, различни от фуражите в количество до 5000 кг годишно или имат годишен оборот от търговия с такива стоки под 20 000 евро. Няма да се изисква и сертифициране, ако разходите за него биха надхвърлили 2% от общия годишен оборот от търговията с непакетираните биологични продукти.
 
 
Във връзка с бързото навлизане на хидропонно отглеждане на зеленчуци в скандинавските страни, регламентът определя конкретни правила за биологичното производство в растениевъдството, каза управителят на Фондация "Биоселена".
 
Според едно от определенията, биологичните култури, с изключение на тези, които са естествено се отглеждат във вода, се отглеждат в жива почва или в жива земя, смесена или наторена с материали и продукти, разрешени в биологичното производство, която има връзка с подпочвените слоеве и основната скала.
 
 
Друг текст от регламента гласи: „Забранява се хидропонното производството, което е метод за отглеждане на растения, които не са естествено растящи във вода, с корени, потопени само в хранителен разтвор или в инертна среда, към която се добавя разтвор на хранителни вещества.“
 
Чрез дерогация (временно изключение от правилото) се отглеждане на биоразсад в контейнери за по-нататъшно пресаждане, както и на растения за производство на декоративни растения и билки в саксии, които се продават заедно със саксията на крайния потребител.