„Добрите практики за здравето на почвите в Европа“. Това е темата на онлайн семинар за фермери по проекта Best4Soil. 

 Вижте програмата на събитието 

Събитието се проведе в два поредни дни -  18 и 19 ноември и е напълно безплатно. 

Лекторите са от цяла Европа, като един от най-интересните е Филип Харманджиев, който предложи на слушателите лекция на тема Ротационна паша - Отглеждане на животни и подобряване плодородието на почвата.