По-ефективен контрол при превенцията и разпространението на болестите по животните и хората е заложен в проекта на нов Закон за ветеринарномедицинската дейност. Той беше обсъден между експерти на Министерството на земеделието, БАБХ, Центъра за оценка на риска по хранителната верига, Български ветеринарен съюз.

Вижте индикативния график за Кампания 2021

Промените са насочени към контрола при ранното откриване на заболяванията, бързата реакция, повишаване на осведомеността на фермерите.

Плановете са при формирането на новото Народно събрание през ноември проектозаконът да е в почти завършен вид, за да бъде предложен за обсъждане на ресорната комисия. 

Част от промените засягат продължаващото обучение, груповите ветеринарномедицински практики и дигитализацията. 

По отношение на дигитализацията се очаква през следващата година в системата ВетИС да има възможност за електронно издаване на рецепти. 

Друго нововъведения във ВетИС е свързано с уведомяването от страна на фермерите за събития с животните по електронен път. Според земеделския зам.-министър Крум Неделков това може да затрудни част от фермерите. В тази връзка ще се обсъди възможността информирането да става и по телефон. 

Относно дългосрочните обучения доц. Неделков посочи, че мястото им за провеждане е в университетите, защото там могат да се покажат новите методи и техники.

Работата по законопроекта ще продължи, а след финализирането му ще бъде публикуван за обществено обсъждане, уточняват от ресорното министерство.

Междувременно до 15 ноември може да отговорите на въпросник, който касае някои от новите моменти в проектодокумента. В него се обмисля още да се въведе два вида режим на обектите, в които ще се отглеждат животни –регистрационен и одобрителен, да се затегне контролът върху продажбата на ветеринарни лекарствени продукти и др.