Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) приемат от днес - 13 май, до 13 юни заявление от производители на плодове и зеленчуци за държавна помощ за изграждане на складове и хладилници.
 
 
По схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция” ще се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции, като максималният размер на помощта е не повече от 120 хил. лева. 
 
„Подпомагането се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция в сектор „Растениевъдство“, уточниха от ДФЗ.
 

Схемата беше разработена по предложение на браншовите организации в сектор „Плодове и зеленчуци“.

Срокът на действие на държавната помощ е до 31 декември 2020 г. Максималният бюджет за този период е 7,2 млн. лева. С решение на Управителния съвет на ДФЗ половината от тях - 3,6 млн. лева, се разпределят за тази година.
 
Кандидати могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко три години назад, считано от датата на кандидатстване, както и организации и групи производители в сектор „Растениевъдство“, признати със заповед на земеделският министър.
 
„Целта на държавната помощи е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално - да намалят производствените разходи“, коментираха от Фонда.
 
Схемата за държавната помощ, указанията и документите към тях са публикувани на интернет страницата на ДФЗ.