Бъдещето на земеделието ще се уповава на знанието. Като тук не бива да разбираме нови консултантски услуги, отворени стопанства или организации на фермери и сдружения. Подходите за обмен на знания, обучения и иновации се променят бързо, с темпа на новото време дори светкавично. За да бъде земеделието динамично обаче, всички трябва да работят заедно – учени, производители, консултанти и бизнес. Всичките те трябва да споделят цялата полезна информация и да мислят извън рамките, пише EIP-AGRI в свой материал.
 
 
Нови инструменти и подходи вече се използват навсякъде по света. Чудесен пример затова е белгийска козеферма, която е стимулирана и подкрепяна от главен изпълнителен директор на фабрика за бисквити, управител на болница и пенсиониран главен изпълнителен директор на завод за сирене. Всички те подкрепят развитието на бизнеса и са спомогнали за насочването на нови идеи и информация към него. Подобен успешен „инструмент“ е онлайн общността в Twitter #AgriChatUK, която всеки четвъртък е домакин на вечерни разговори и събира около 19 500 фермери, които обсъждат актуалните за Великобритания въпроси.
 
Интерактивните иновации, които обединяват работата на фермери, научни работници и бизнес са от ключово значение за подобряване на потоците от знания в европейското селско стопанство. Финансиране на подобни идеи също е на разположение, чрез оперативни групи, многопрофилни проекти и тематични мрежи. Новите инструменти и приложения не само ще бъдат споделени в рамките на собствената си общност, но и от EIP-AGRI.