За нередности при отдаването на търг на пасища и мери от Държавен поземлен фонд (ДПФ) за едногодишно ползване съгласно чл. 37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи сигнализира читател на редакционната поща на Агри.БГ.

Как да решим проблема с виртуалните животни?

Според действащата нормативна уредба, ако животновъд желае да наеме пасища от ДПФ, които се намират в същото землище, където е регистриран, трябва да измине целия процедурен път, заложен в чл. 37и - от ал.1 до ал.12 включително. 

Ако обаче имотите, посочени в горните алинеи, не са подходящи за пашуване и подпомагане, животновъдът следва да участва на търг по чл. 37и, ал.13. И тук той губи всички предимства, обръща внимание читателят от Разградско. 

Регистрираната земеделска производителка отглежда 130 едри преживни животни в село Дряновец. Пред Агри.БГ тя разказва, че стопанисва 150 дка наемни пасища от Общински поземлен фонд (ОПФ), които поддържа в добро екологично състояние и заявява за подпомагане по схемите за директни плащания. 

"До преди две години стопанисвах и 350 дка пасища от ДПФ, които не бяха годни за подпомагане, и след двугодишно поддържане и куп санкции вече по-голямата част от тях влизат в допустим за подпомагане слой", споделя животновъдката.

По думите й втора година участва във вече едногодишен търг за гореспоменатите пасища и ливади от ДПФ и не успява да го спечели вероятно заради незаконни схеми за източване на евросредства. 

Миналогодишният спечелил кандидат се оказа животновъд, регистриран с две кози, който се намира на повече от 500 км от пасищата, освен това е и близък до директора на Областната дирекция "Земеделие". Тазгодишният победител в търга е съпругата на служител на същата дирекция. Последният е старши експерт в Общинската служба по земеделие и извършва теренни проверки за допустимост на пасищата”, продължава разказа си фермерката.

Тя изразява позиция, че самата нормативна уредба предполага измама. В чл. 37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи се казва, че останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Търговете за земите от ДПФ се провеждат от ОДЗ, а за земите от ОПФ - от кмета на общината. Договорите се сключват за една стопанска година.  

В закона липсва условие за предимство на животновъдите, регистрирани по местонахождение на имотите. Така на практика търговете се печелят от животновъди с обекти, регистрирани в друго населено място, в друга община или в друга област.  А животновъдите, регистрирани на територията на земите, остават без пасища.

„Спечелилите търговете за ползване на земи от ДПФ впоследствие ги заявяват по схемите за директни плащания и получават европейски субсидии, без на пасищата да е стъпвал животински крак, без почистваща техника, без спазване на ангажиментите за почистване и поддържане в добро екологично състояние и най-вероятно без теренни проверки.

Лица и фирми с регистриран животновъден обект всяка година неправомерно получават хиляди левове европейски средства по схемите за директни плащания, наемайки допустими за подпомагане пасища и ливади, без да изпълняват ангажиментите за поддържането им заложени в европейското и българското законодателство", обяснява нашият читател.

Намирам тази практика за несправедлива и порочна, която напълно лишава местните животновъди от така необходимите им пасища. Освен това считам, че тази практика е законна схема за източване на средства от европейските фондове за подпомагане и републиканския бюджет. 

Като механизъм за справяне с проблема виждам промяна в действащото законодателство, респективно в чл. 37и,ал.13, завършва разказа си родната животновъдка.