Темата с виртуалните животни продължава да бъде актуална. Последно от Национална овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) съобщиха за Агри.БГ, че ресорното ведомство ще изнесе информация за животновъдните стопанства по области.

Участвайте в новата ни анкета

Все още обаче нямаме информация това да се е случило. И дори много фермери да смятат, че този вид публичност няма да бъде достатъчен за контрола и редуцирането на виртуалните животни, това е добра първа стъпка. Стига, разбира се, тя да бъде направена.

Във връзка с виртуалните животни Агри.БГ попита своите читатели дали според тях може да бъде решен проблемът с животните фантоми. Участие в анкетата взеха 234 души.

Животни фантоми или как се вземат над 20 млн. лева субсидии?

Според 23% проблемът с виртуалните животни може да се реши, ако проверките на отговорните органи обхванат всички животновъдни обекти. Други 23% от нашите читатели вярват, че трябва да бъдат засилени проверките главно на бенефициентите, кандидатствали за субсидии с големи пасища.

Едва 17% от отговорилите са на другия полюс и смятат, че проблемът не може да бъде решен, тъй като Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ) не дава възможност на фермерите да отписват по всяко време умрели, продадени, изгубени или откраднати животни.

Минус 21 000 селекционни овце от системата на БАБХ през 2020 г.

12% от читателите на Агри.БГ са посочили като отговор в анкетата ни, че е нужно да бъдат увеличени санкциите както за собствениците на животновъдни обекти, така и за ветеринарните лекари при откриване на виртуални животни. 

11% пък мислят, че проблемът няма да се реши, тъй като не се проверяват самите проверяващи от службите по земеделие. 

Едва 7% смятат, че проверките не се правят по анонимни сигнали и това играе лоша шега при хващането на провинилите се. Доводите за анонимните сигнали при фермерите е, че повечето от тях се страхуват да подават жалби заради евентуални последствия. 

Останалите 4% са посочилите като отговор “не мога да преценя”.

Агри.БГ все още настоява за прозрачност от институциите. Очакваме да бъде публикуван списък с всички проверки, извършени във връзка с инвентаризация на ВетИС, както и по сигнали за несъществуващи животни от началото на 2019 г. до момента. Това обаче ще се случи едва след като приключат проверките за 2020 г. 

Сигнализирай на Агри.БГ

Агри.БГ отново призовава всички свои читатели, които имат информация за неправомерно източване на субсидии, ферми с виртуални животни, както и други нарушения в сектор “Животновъдство”, да подадат сигнал директно към БАБХ или до редакционната поща на Агри.БГ - [email protected]. Агри.БГ се ангажира да препрати от свое име всеки един получен сигнал към отговорните институции, както и да следи за развитието му.