Данни, публикувани от FAO, показват ръст на световното производство на месо през 2018 г., пише изданието MeatInfo.

Хоган: Не се бойте от криза в месния сектор

През миналата година производството на месо в света се оценява на 336,4 млн. тона, което е с 1,2% повече, сравнено с 2017 г. Основно ръстът се дължи на САЩ, Европейския съюз и Руската федерация, но частично се компенсира от понижаване на производствените мощности в Китай и стагнацията в Бразилия, които са двата най-големи производители на месо в света.

В месните подотрасли виждаме следното:

Производството на месо от едър рогат добитък демонстрира най-голям ръст – +2,1%. Следва го птичето месо – +1,3%. Резултатите при агнешкото и козето месо са стабилни – +0,6%,. Същият показател виждаме и при свинското месо.