Новата прогноза на Организация по прехрана и земеделие (FAO) свидетелства за ръст на потреблението на зърнени култури, особено пшеница и ориз, а търсенето на фуражно зърно в качеството на храна за животните ще достигне своя исторически максимум, пише kazakh-zerno.kz.

ФАО предлага инструмент в помощ на фермерите

Очаква се световните запаси от зърно да достигнат рекордно високо ниво – 719 млн. тона, което е с 2% над вече високото ниво при откриването на текущия сезон.

Прогнозата сочи, че запасите от пшеница на Русия и запасите от царевица на Бразилия значително ще се увеличат.

Световният стокообмен на зърно ще се покачи с над 2%, достигайки 403 млн. т и нов исторически максимум.

FAO преразгледа своята прогноза към увеличаване с 8 млн. тона вследствие на ръста на вътрешното търсене от страна на Китай, Бразилия, ЕС, Иран и Мексико.