Днес, 27 септември, се отбелязва Денят на училищното мляко. По този повод Организацията по прехрана и земеделие (FAO) към ООН публикува инфографика с интересни факти за производството и потреблението на мляко по света.

Русия: Глоби за внос на фалшива млечна продукция

Експертите отбелязват, че 250 мл мляко осигуряват на 5-6-годишно дете 9% от необходимите за деня калории и ключови микроелементи от ежедневна нужда.