Програмата за пазарна отговорност, изготвена от Европейския млечен борд (ЕМБ) и създадена да се противодейства на евентуална пазарна криза в млечния сектор, беше обсъдена днес от зам.-министърът на земеделието д-р Цветан Димитров и председателя на ЕМБ Ервин Шьопгес.
 
 
Програмата е създадена заедно с асоциацията на германските млечни фермери и целта й е да се използва в моменти на риск и пазарна нестабилност. В нея са записани мерки, които са комбинация от мониторинг и действия, които да са в отговор на неизбежни кризи на пазара. С тяхна помощ от борда смятат, че може да се реагира адекватно и да не се дава възможност за сривове. 
 
Снимка: МЗХГ
 
„Важно за България е запазването на семейните ферми, като това е заложено и в правителствената“, каза зам.-министър Димитров по време на срещата, на която бяха обсъдени политиките в сектор „Мляко“ на национално и европейско ниво, а също така и различните методи за справяне с нелоялната конкуренция, съобщиха от пресофиса на земеделското министерство. 
 
Според Димитров е важно и трябва всички икономически и правни инструменти да бъдат мобилизирани с цел поддържане на динамиката в сектора на млякото и млечни продукти в Европа.
Той е изразил готовност за съвместна работа по програмата.