Във времена, в които изискванията за устойчиво развитие стават все по-високи, ролята на селското стопанство е от критично значение за здравето на нашата планета.

Екологичната стабилност е в сърцето на всеки един аспект от нашата икономика, а секторът на селското стопанство и храните носят огромна отговорност за запазването й.

Екологичните, социални и управленски практики, известни като ESG, се превърнаха в ключов фактор за успеха в селското стопанство. Не само, че те осигуряват устойчивост, но също така помагат за съхранението на биологичното разнообразие и опазването на водните ресурси.

Фермерите играят много важна роля в тази екосистема, а това какво говори практиката за ESG ни споделят фермерът Албина Ясинская и експерта Мария Христова в уебинар на Агри.БГ, част от кампанията "ОСП работи за нас: По-зелени и умни".

"Преди 15 години когато започнахме да се занимаваме с това, ние не мислехме, че трябва да правим нещо, защото ще бъдем сертифицирани към ESG рамката. Просто започнахме да правим нещата, които смятахме, че ще бъдат добри за околната среда, природата, биоразнообразието, тревостоя и т.н", коментира Албина Ясинская.

Младата дама затваря целия кръг на производство, а в самата ферма успява да направи мандра, в която суровината директно се преработва на място.

При управленските практики, биоферма "Розино" също прилага ясни стратегии.

"Що се касае до управленски практики, ние винаги правим план според пазарното търсене. Затова може би всеки фермер, когато прави една стратегия за развитие, трябва да избере в кой сектор иска да е, на какъв клиент разчита. И едва след това се прави разчет на производството. Най-големият проблем днес е прекомерната консумация от една страна и от другата - недостигът на храна за определени групи хора. Тоест несправедливо разделение на всички продукти, които ние произвеждаме и с които разполагаме", добави Албина Ясинская.

В социален аспект ESG практиките могат да бъдат също много.

"Това, което съм виждала аз в познанства и в инициативи, които са свързани с дуалното обучение, включването в реална практика в земеделски стопанства; ферми, които изграждат изцяло училища за деца и млади хора", конкретизира Мария Христова.

И за финал - има ли начини за финансиране на всички тези или поне на част от тези ESG практики по ОСП или друг механизъм? 

"От една страна са базовите изисквания. Над тях подкрепа получават като надбавка на плащанията - основното плащане, заедно с екосхемите. По втори стълб - това са ангажиментите по агроекология и климат, избора на устойчиви сортове, както и интегрираното производство. Има и други мерки, които имат отношение към запазване на местни сортове.

От гледна точка на прехода - това са инвестициите в материални и нематериални активи. Тук може да се инвестира в енергийна ефективност, в прецизни машини, в по-модерни обори и всякакви технологии, свързани с прецизно земеделие, биологично земеделие и технологии, свързани с внедряване на иновации. В момента се разработват новите наредби за предстоящите мерки, които ще се финансират през тази и следващата година.

Предстои обучение на земеделски стопани, които също ще бъдат финансирани по ОСП. Неземеделски дейности, които могат да бъдат част от развитието на едно стопанство, като ESG. Също така инвестиции за напояване в рамките на земеделското стопанство, както и инвестиции за напояване като инфраструктурата, която е към Напоителни системи ЕАД. Това са възможностите на национално ниво.

Министерството на иновациите предстои да пусне много интересна процедура за развитие на занаяти в селските райони, която също може да бъде част от развитието на едно земеделско стопанство.

EIP-AGRI също предоставя обучения. Земеделските стопани могат да участват, да им бъдат покрити разходите, да посетят други държави.

Има възможности, въпросът по-скоро е разбиране на тази концепция и стартиране на процеса към преход на спазване на някои от изискванията, които самите земеделски стопани припознават", заключи Мария Христова.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg