През първите три месеца на 2018 г. Южна Корея е увеличила вноса на прясно/замразено свинско месо с 15% в сравнение с аналогичния период за 2017 г. Така този показател е достигнал до 147 000 тона, сочи последният анализ на Съвета за развитие на селското стопанство и овощарството  (AHDB), информира meatinfo.ru.

Цената на свинското месо в ЕС продължава да пада

Анализатори на AHDB твърдят, че „това е свързано на първо място с увеличаване на доставките на свинско месо, които са нараснали на фона на растящото търсене от страна на Южна Корея“. Износът на свинско месо от САЩ възлиза за отчетния период на 50,4 хил. тона, което е с 1/3 повече, сравнено с година по-рано.

Европейският съюз съобщава също за увеличаване на обема на експорта на свинско месо в Южна Корея – с 8% за същия период. Като цяло делът на ЕС се равнява на над половината от общия обем на вноса на свинско месо в азиатската страна.

Стойността на южнокорейския пазар за вносно свинско месо възлиза на около 447,4 млн. долара през първото тримесечие на 2018 г., като е регистриран ръст с 5% в сравнение с година по-рано.

Популярността на свинското месо продължава да расте в Южна Корея, а последните прогнози на USDA сочат, е вътрешното потребление може да се увеличи примерно с 2% (+33 хил. тона) тази година. Вътрешното производство също показва потенциал да нарасне с 3% (+38 хил. тона) на фона на увеличаването на поголовието от свине през 2017 г.