Последният краткосрочен анализ за селскостопанските пазари в ЕС от 2021 г. заключава, че аграрният сектор в Европа показва устойчивост по време на пандемията COVID-19. 

Цената на агнешкото - двама се карат, третият печели

Според анализаторите “секторът се справя сравнително добре, благодарение на увеличените продажби на дребно”. Освен това перспективите са благоприятни при динамичното глобално търсене на хранителните услуги (ресторанти, барове, кафенета).

Докладът, публикуван на 30 март 2021 г. от Европейската комисия (ЕК), представя подробен преглед на най-новите тенденции и по-нататъшни перспективи за всеки селскостопански хранителен сектор.

Полски култури

Цените на всички основни зърнени култури са се повишили, в съответствие със световните цени. Световната консумация също се очаква да нарасне, главно от търсенето на фураж за животни. Производството на зърнени култури в ЕС може да достигне 295,2 милиона тона за 2020/21 г., което е ръст от 5,3%, в сравнение с изминалата година.

Общото производство на маслодайни култури в ЕС се очаква да нарасне с 3,4%, в сравнение с миналата година и да достигне 16,7 милиона тона през 2021/22, въпреки трудните метеорологични условия. Що се отнася до протеиновите култури, производството е нараснало със 7,9% през 2020/21. През 2021/22 г. то може да се увеличи с 5,2%, главно от вътрешното търсене на храна.

Специализирани култури

Производството на вино в ЕС през 2020/21 се очаква да остане стабилно. Вътрешната употреба може да се увеличи с 2%, обусловена от „други употреби“ като кризисна дестилация. С износа, който се очаква да се увеличи, в сектора може да се стигне до намаляване на запасите от вино.

Производството на ябълки в ЕС остава стабилно за 2020/21 г. на 11,5 милиона тона. С увеличената консумация у дома, по време на пандемията, консумацията на пресни ябълки на глава от населението се очаква да остане на високо ниво, достигайки до 15,4 кг.

Производството на портокали в ЕС 2020/21 с 6,6 милиона тона, което е с 8% по-високо от предходната година. След голямото търсене на пресни портокали през 2020 г., потреблението трябва да остане високо и през 2020/21 г. при прогнозни около 12,9 кг на глава от населението.

Мляко и млечни продукти


Производството на мляко в ЕС през 2021 г. се очаква да нарасне с 1%, благодарение на увеличаване на добивите. За сметка на това обаче се очаква млечните крави да продължат да намаляват като брой.

Потреблението на пресни млечни продукти се очаква да спадне след пика през 2020 г., но най-вероятно ще остане над нивото преди COVID-19.

Пролетни тревоги: Каква ще е цената на гергьовските агнета?

Месо


Производството на говеждо месо в ЕС е намаляло с 1,2% през 2020 г. и се очаква да продължи да намалява през 2021 г. с 0,9%, въпреки възстановяването на търсенето през втората половина на 2021 г., предполагащо постепенно отваряне на ресторантите и връщане на туризма.

Що се отнася до сектора на свинското месо , производството се е увеличило с 1,2% през 2020 г., най-вече заради износа. След две години на впечатляващ растеж обаче износът ще намалее заради плавното възстановяване на свиневъдството в Китай, което все още страна от последиците след африканската чума по свинете. Именно този факт ще доведе до малко по-ниско производство през 2021 г. (–0,7%).

През 2020 г. производството на домашни птици в ЕС е нараснало с 1% и се очаква да поддържа подобен растеж през 2021 г. (+ 1%). Секторът беше засегнат от болестта инфлуенца по птиците, открита в 18 страни от ЕС. Въпреки това през 2021 г. се очаква леко възстановяване, по отношение на износа, като забраните заради птичия грип, постепенно ще отпаднат навсякъде.

Производството на овче и козе месо в ЕС се е увеличило с 2% през 2020 г. Очаква се обаче то да намалее с 1% през 2021 г. най-вече заради спад в размера на стадата и по-малко клане във фермите в Румъния. По-ниската наличност на овче месо на вътрешния пазар може да доведе до повишаване на цените в ЕС.