От 20 януари 2027 г. предстои да влезе в сила нов Регламент за машините (ЕС 2023/1230), който представлява значителна стъпка към хармонизиране на нивото на безопасност и регулацията на селскостопанските машини. Регламентът ще замени Директива 2006/42/ЕО за машините, като въвежда нови изисквания и стандарти. За разлика от предишния документ, който изискваше всяка държава членка да го прилага чрез национални разпоредби, новият регламент вече ще бъде пряко приложим и обвързващ без допълнителни транспонации. Едно от нещата, които правят впечатление в него, е настъпването на роботите в селското стопанство. Те категорично навлизат в ежедневието на фермерите, но освен с ползи вървят ръка за ръка и с рискове, пише италианският земеделски сайт Agronotizie. 

Разрешиха пръскането с дронове

Целта на новия регламент е да създаде подробна регулаторна рамка, която ясно да отговори на нуждите на секторите от непрекъснато технологично развитие. Затова основните аспекти в него засягат автономните технологии. 

Тъй като в момента възникват проблеми в законодателството, които са свързани с автоматизацията и роботиката, в регламента са въведени няколко промени, които значително ще повлияят на бъдещето на земеделската механизация. По този начин всички онези системи, „оборудвани с напълно или частично саморазвиващо се поведение, които използват подходи за машинно обучение“, са включени сред компонентите за сигурност. Най-важното въведение вероятно е това на автономната мобилна машина. Прави впечатление, че в целия документ дума робот никога не се споменава. Устройствата са дефинирани като "мобилна машина, която има автономен режим, в контекста на който всички основни функции за безопасност на мобилната машина са осигурени в неговата зона, за извършване на операции по преместване и обработка без постоянното взаимодействие на оператор”. 

Автономните машини с функции за самообучение (AI и ML) и системи за безопасност, базирани на изкуствен интелект, се считат за високорискови машини тип А. Поради това преди да бъдат пуснати на пазара, ще бъде необходимо външен сертифициращ орган да потвърди съответствието им. 

В документа се подчертава още, че рисковете, свързани с използването на този тип машини, могат да варират във времето поради саморазвиващо се поведение. За тази цел роботите трябва да бъдат проектирани да работят с различни нива на автономност. Те трябва да бъдат надзиравани на място или дистанционно. Надзорник може да бъде „компетентен оператор, отговарящ за надзора на автономната мобилна машина“ и  „устройство, което позволява получаване на информация или предупреждения и предаване на ограничени поръчки към машината”. Контролното устройство трябва да позволява само дистанционно спиране и стартиране на машината и най-много преместване в безопасно положение. Това трябва да се случи само когато операторът може да види, пряко или непряко, зоната на движение на машината. Самата машина не трябва да може да работи, ако надзорът не е активен. Тя винаги трябва да информира ръководителя за състоянието си и да го предупреждава в случай на опасни ситуации. Всяка повреда на компонент, прекъсване на захранването или загуба на сигнал не трябва да засяга безопасността на машината.

В новия регламент се обръща внимание и на взаимодействието човек-машина. Производителите например трябва да адаптират своите машини, „така че да реагират на хората адекватно и подходящо (например вербално чрез думи и невербално чрез жестове, изражения или движения) и да съобщават своите планирани действия (например какво ще правят и защо) на операторите по разбираем начин" . При селскостопанските роботи пример може да бъде използването на светещи пътепоказатели. Във всеки случай че мобилните машини трябва да бъдат оборудвани с устройства за откриване на хора и препятствия, които винаги са в действие, както по време на извършване на дейности, така и по време на „неоперативни“ движения, като например при връщане към зарядната станция или щанда.

Регламентът въвежда още ново определение за съществена модификация, т.е. модификация на машина , която не е предвидена  или планирана от производителя, чрез физически или цифрови средства, след като е била пусната на пазара и която компрометира нейната безопасност. Промяната засяга безопасността, ако изисква добавянето на нови защитни  устройства  или приемането на допълнителни мерки. Във всеки случай, лицето, което извършва модификацията - считано наравно с производителя - декларира, на своя изключителна отговорност, че съответната машина отговаря на изискванията на регламента. 

В документа се засяга още рискът от кибератаки. Производителите се задължават да осигурят системи за контрол , способни да устоят на възможни  манипулации, случайни или умишлени, дори от трети страни. 

С новия регламент инструкциите за употреба на машините могат да се предоставят в цифров формат. Хартиеното ръководство се предоставя безплатно до един месец след покупката. В случай че машината е предназначена за непрофесионални потребители - за лична или домашна употреба, несвързана с търговски, производствени или сервизни дейности - производителят предоставя на хартиен носител основната информация за безопасност.  Езикът на инструкциите също се променя - от "официален език или езици на общността на държавата-членка" на " език, лесно разбираем за потребителите, както е установено от държавата-членка" . Вижте още:

ЕС въвежда нова категория за комбайни и булдозери на пътя

Земеделски форум „Фермата: Агроиновации и тенденции“. Какво научиха фермерите?

Калибрирането и проверката на пръскачките ще става на място в стопанството