Пръскането с дронове вече е разрешено, но трябва да се обявява в електронен регистър. Това реши парламентът с окончателно приети промени в Закона за защита на растенията.

Най-общо хората, които извършват или възлагат пръскане в земеделието с наземна и авиационна техника, както и с дронове, трябва не по-малко от 3 дни и не повече от 15 дни преди датата на обработката, да въвеждат информация за дейностите в публичен електронен регистър.

Този регистър следва да бъде създаден и да се поддържа от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), като ще бъде достъпен на сайта на БАБХ. Агенцията трябва да е готова с регистъра в рамките на година от влизането в сила на закона.


За пръскане с дрон земеделските стопани ще подават в местната дирекция на БАБХ, на чиято територия се намира площта, уведомление най-малко 5 дни преди датата на пръскането. Три дни от подаване на уведомлението, то се вписва в регистъра.


Собственици и ползватели на животновъдни обекти (пчелини) трябва да въвеждат информация за местонахождението им.

Новината за приемането на окончателните промени в Закона за защита на растенията идва след близо 2 години, от както стартира цялостната инициатива на сектора да се обедини около идеята за правната рамка за употреба на дронове в земеделието.

Приетите промени поставят България на първо място в ЕС и я нареждат до държави като Япония и Швейцария, които имат ясна визия за ролята на летящите роботи (дронове).