Страните членки и Европейският парламент постигнаха временно споразумение относно въвеждането на нова категория превозни средства, които се движат по официалната пътна мрежа в общността. 

Четете още: Победителят в категория „NextGen на 2024“на AGRI AWARDS 2024: Марк Цеков

 

Създават се хармонизирани изисквания за пътна безопасност за движението на самоходни машини - косачки, комбайни, булдозери и други, които трябва да се движат по обществените пътища и които досега са били регулирани от държавите членки.

Регламентът ще замени съществуващите национални регулаторни режими и ще намали разходите, административната тежест и забавянията за бизнеса, съобщават от Съвета на Европейския съюз. 

„С този регламент ние завършваме единния пазар за извънпътна мобилна техника, като улесняваме производителите и потребителите да разширят бизнеса си в цяла Европа, спестявайки време, пари и бюрокрация. В същото време гарантираме, че водачите на тази техника и други превозни средства имат високо ниво на безопасност, докато пътуват по обществени пътища“, коментира Пиер-Ив Дерман, белгийски вицепремиер и министър на икономиката и заетостта. 

Постигнатото споразумение създава нова категория превозни средства (категория U) за извънпътна подвижна техника, която ще бъде добавена към съществуващите категории превозни средства (т.е. L за мотопеди и мотоциклети, M за леки автомобили и N за ванове). Текстът също изяснява различните варианти и типове, които ще попаднат в тази нова категория, в зависимост от критерии, като съществени конструктивни и дизайнерски характеристики.

Временното споразумение позволява на властите на държавите членки да ограничат движението на напълно автоматизирани извънпътни мобилни машини (т.е. машини, които нямат водач и се управляват дистанционно). Властите могат също така да ограничат движението на машини, когато прекомерните размери на машината възпрепятстват маневреността. Освен това държавите членки могат да ограничат движението, когато машината може да повреди пътищата, по които се движи.

Предложеният регламент опростява процедурите за всички участници. Производителите и дистрибуторите на извънпътна мобилна техника ще трябва да поискат одобрение за движение само веднъж в една страна от ЕС, за да може машината да бъде приета за използване по пътищата във всички държави от ЕС. Потребителите (напр. компании за отдаване под наем) ще се възползват от намаляване на разходите за съответствие и ще бъде по-лесно за тях да използват и препродават машини през границите в рамките на ЕС. Шофьорите от своя страна ще се възползват от хармонизирани правила, които гарантират високо ниво на пътна безопасност в целия ЕС.

Регламентът предлага опростена едноетапна процедура, която отчита специфичните характеристики на извънпътната подвижна техника. Той също така установява по-ефективен надзор на пазара - предвижда ясни процедури, включително защитни мерки срещу несъответстващи машини.

Проучване от 2019 г. показва, че определянето на единни изисквания на ниво ЕС може да помогне на сектора да спести между 18% и 22% от разходите за съответствие. Очаква се за период от 10 години това предложение да генерира до 846 милиона евро спестявания за всички заинтересовани страни. Тъй като административните разходи се оценяват на 4% от общите, общите административни спестявания се изчисляват на 3,38 милиона евро годишно. 

Производството на извънпътна мобилна техника в ЕС се оценява на 12,5 милиарда евро годишно. Секторът е значителен производител и силен износител на извънпътна мобилна техника в световен мащаб. От годишната производствена стойност 42% се изнасят за страни извън ЕС и 54% се търгуват в рамките на ЕС, докато само 4% се продават в страната от ЕС, където се извършва производството.