Комисията по земеделие към Европейския парламент (ЕП) прие резолюция, с която призова за по-хуманно отношение към животните по време на транспортиране. Одобреният от нея текст ще бъде разгледан от евродепутатите в Страсбург по време на пленарната сесия на 11–14 февруари.
 
 
До изготвянето на такъв доклад се стигна след зачестили сигнали в медиите за лошо третиране на транспортираните животни. На Комисията по земеделие беше възложено да анализира дали действащите правила на Европейския съюз се прилагат правилно, как да се подобрят условията и да се намали максимално времето за транспорт.
 

Времето за пътуване на животни да бъде възможно най-кратко

Комисията по земеделие насърчава използването на местни или мобилни съоръжения за клане и преработка на месо в близост до стопанството, както и кратки разпределителни вериги и директни продажби. Предстои тя да проучи подходящото време за пътуване за различните животни. Да разработи стратегия, с която транспортирането на живи животни да се замени с превоз на месо и трупове и зародишни продукти.
 
 

Различията в транспорта между страните във и извън ЕС да се смекчат

Стандартите за транспорт в страните извън ЕС трябва да бъдат приведени в съответствие с тези на ЕС или да се търси баланс чрез двустранни споразумения. Ако това не е възможно, да се забрани транспортирането на живи животни в тези страни. Членовете на ЕП искат държавите членки, които граничат със страни извън ЕС, да предоставят места за почивка, където животните могат да бъдат разтоварени. Както и да им се дават храна и вода, докато напуснат ЕС.
 

Да се разработи нова стратегия за хуманно отношение до 2020–2024 г.

Членовете на ЕП настояват да се изясни какво представлява годността за транспорт и как тя да се оценява. Те искат да се актуализират правилата на ЕС за транспортните средства. Да се гарантира достатъчна вентилация и контрол на температурата. Да се използват подходящи питейни системи и течни фуражи. Да се посочи гъстотата на отглеждане и достатъчната минимална височина. Да се пригодят превозните средства към нуждите на всеки вид.
 
 

Да има по-строги проверки и по-добри транспортни средства

Депутатите искат да внедрят модерни технологии, които да подобрят прилагането на действащите правила. Те призовават Комисията да разработи системи за геолокация, които да проследяват местоположението на животните и продължителността на пътуванията им. Да има обратна връзка в реално време между точките на заминаване и пристигането, както и наказания за онези, които погрешно попълват дневниците за пътуване.
 

По-строги санкции за нарушителите

Европейската комисия трябва да санкционира държавите членки, които не прилагат правилата на ЕС, казват евродепутатите. Държавите членки, от своя страна, трябва да преследват нарушителите на тези правила. Техните санкции следва да включват конфискация на превозни средства и преквалификация на персонала, който отговаря за хуманното отношение към животните.