Европейският парламент (ЕП) ще гласува днес решение за доброволно въвеждане в страните-членки на новата технология за електронна идентификация на едрия рогат добитък. С развитието на технологията в тази област и нейното все по-широко приложение се налага адаптиране на законодателството с цел признаване на електронната идентификация (ЕИ) като официално средство за идентификация на едрия рогат добитък, подкрепят предложението от Комисията по земеделие и развитие на селските райони.

 

Крайната цел е да се гарантира яснотата и приложимостта на законодателството относно идентификацията и проследяването на едрия рогат добитък и следователно да се достигне оптимално равнище на продоволствена сигурност. Според основния доклад „ЕИ на едрия рогат добитък позволява получаването на по-достоверни данни, което укрепва системата за проследяване и следователно продоволствената сигурност. От друга страна тя позволява ускоряването на регистрацията на едрия рогат добитък, автоматизирането на някои задачи и осигуряването на по-ефикасно управление на стадата. Следователно е уместно да се насърчи развитието на тази нова технология.

 

Съществуващото законодателство следва да бъде приспособено с цел признаването на електронната идентификация като официално средство за идентификация на едрия рогат добитък. Необходимо е също така да се осигури хармонизиране на техническите стандарти, за да се избегне евентуалното хаотично развитие на този метод на идентификация и за да се гарантира оперативната съвместимост между националните системи“.

 

Въпреки това, предвид твърде различните ситуации, в които се отглежда едър рогат добитък в Европа, електронната идентификация ще е доброволна за животновъдите, освен ако съответната държава-членка не избере да я направи задължителна на своята територия. „Технологията ще доведе до редица ползи за тези, които желаят да я използват, най-вече в областите на проследяване и управление на стадата. Важно е с по-широкото използване на ЕИ на едрия рогат добитък техническите стандарти в целия ЕС да се хармонизират, за да се максимизират ползите от тази технология“, мотивират подкрепата си от Комисията по земеделие.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!