Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе извърши извънредна проверка по сигнал за замърсяване на пещери, собственост на гъбозавод в село Красен.
 
 
Сигналът е подаден от природолюбител, придружен със снимков материал по електронната поща, съобщи регионалната радиостанция на БНР.
 
При обход на терените експертите са установили, че пещерите са изкуствено създадени за нуждите на дружеството. 
 
На място е констатирано наличие на отпадъци от пластмасови опаковки в два от подземните складове.  
 
На дружеството е дадено предписание да почисти замърсените терени в двуседмичен срок и да предаде отпадъците на лица, които имат разрешителни документи по Закона за управление на отпадъците. 
 
Предстои последващ контрол за спазване на предписанията, подчертаха от РИОСВ – Русе.