Европейската комисия (ЕК) реши да даде на фермерите възможност да възстановяват напълно инвестициите, които са направили, за да предотвратят щети, причинени от защитени животни, като вълци, например. Това реши днес Комисията.
 
 
Инвестиции като изграждането на електрически огради или придобиване на охранителни кучета, ще бъдат напълно възстановявани на фермерите.
 
Днешното решение има за цел да увеличи подкрепата за земеделските стопани в районите, обитавани от големи месоядни животни.
 
[news]
Успехът на политиката на ЕС в областта на опазването на природата зависи отчасти от ефективното управление на конфликтите, свързани с опазването на защитените животни. Подкрепата може да бъде предоставена от фондовете на ЕС, по-специално от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от национални фондове, чрез държавна помощ.
 
Правилата за държавна помощ, приложими за обезщетение за вреди, причинени от защитени животни са определени в насоките на Европейския съюз
 
Досега само 80% от инвестициите могат да бъдат възстановени чрез държавна помощ. Днешното решение изменя насоките, за да доведе този процент до 100%. На държавите членки също ще бъде разрешено да възстановят 100% от така наречените непреки разходи, като ветеринарни разходи, произтичащи от лечението на ранени животни и разходи за труд, свързани с търсенето на изчезнали животни след нападение от защитено животно.