Европейската комисия (ЕК) публикува ново предложение за нов регламент относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти. Споделените от потребителите и производителите притеснения са залегнали в основата на това ново предложение, чиято цел е да се отстранят недостатъците в действащата система. През последните десет години пазарът на ЕС за биологични продукти е нараснал четирикратно, което налага съответното актуализиране и приспособяване на правилата, така че секторът да може да продължи да се развива и да се справя с предизвикателствата в бъдеще.

 

Дачиан Чолош, комисар по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони, заяви: „Бъдещето на сектора на биологичното производство в ЕС зависи от качеството и реалните биологични характеристики на продуктите, продавани с логото на Европейския съюз за биологично производство. Комисията се стреми да насърчи и подобри биологичното производство в ЕС, като увеличи доверието на потребителите в биологичните продукти и премахне пречките пред развитието на биологичното земеделие. Този пакет от документи е в услуга както на потребителите, така и на земеделските стопани.

 

За потребителите ще има повече гаранции за качеството на биологичните храни, произвеждани и продавани в ЕС, а земеделските стопани, производителите и търговците на дребно ще имат достъп до по-голям пазар както в ЕС, така и извън него“. Предложението има три основни цели: да се запази доверието на потребителите, да се запази доверието на производителите и да се улеснят земеделските стопани, когато решат да започнат да произвеждат биологични продукти. Стремежът е биологичното земеделие да не се отдалечава от принципите и целите си, така че да бъдат посрещнати нуждите на обществеността по отношение на опазването на околната среда и качеството.

 

Конкретните предложения на Комисията са следните:

► да се укрепят и хармонизират правилата както в Европейския съюз, така и по отношение на внасяните продукти, като се премахнат редица от съществуващите изключения по отношение на производството и контрола

► да се укрепи контролът, като той се базира на принципа за оценка на риска

► да се улесни преминаването на малките земеделски стопани към биологично производство, като се въведе възможността за включването им в система за групово сертифициране

► да се обърне по-задълбочено внимание на международния аспект на търговията с биологични продукти, като се добавят нови разпоредби за износа

► да се опрости законодателството, за да се намалят административните разходи за земеделските стопани и да се повиши прозрачността.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!