До месец трябва да приключи преустройството на мандрата в село Котленци, чрез което фермата да удвои капацитета на преработеното мляко от 1000 на 2000 л дневно.

Гласувайте: Имате ли орязани площи по СЕПП?

Промяната в технологията на преработка на суровината включва още внедряване на техника за масло и сметана. Това е посочено в инвестиционното предложение, подадено от собственика на кравефермата Радослава Рогова до РИОСВ-Варна. В края на декември 2021 г. екоинспекцията се произнася, че не е необходимо извършване на ОВОС и посочи мотиви, сред които и фактът, че разширението ще се осъществи в съществуващата ферма и няма да нареди на околната среда и човешкото здраве

Радослава Рогова отглежда животни от 2008 г. като наследява дейността на баща си Станчо Рогов. За стопанската 2020/2021 г. в обособеното стопанство край село Котленци се отглеждат общо 271 говеда, от тях 156 млечни крави, 45 телета над 1 година за разплод, 70 телета и малачета до 1 година. За изхранване на животните във фермата се обработват 2544 дка фуражни култури  - царевица за зърно и силаж, люцерна, пасища и мери. 

Съществуващата модулна мандра ще бъде разширена и модернизирана и това ще вдигне капацитета й до 2000 л дневно преработено мляко.

В новата сграда вече има одобрен проект за обновяване на производствените машини, хладилна камера-склад за готова продукция, технологичен коридор, хладилен склад за зреене на продукцията, за съхранение, експедиция, склад за амбалаж, млекопункт, офис и машинно помещение, необходими за цялостното й функциониране. 

Целта на инвестицията е да се повиши качеството и рентабилността. В мандрата се произвеждат саламурено сирене, кашкавал, кисело мляко, краве масло, плодово мляко, кашкавалено роле, сирене с маслини, ръчно месен кашкавал. 

Преди близо 2 години кравефермата започна да внедрява роботи за доене на кравите, чрез които да промени и подобри работата в стопанството.