Поредното сериозно инвестиционно предложение, което ви представяме, е за фотоволтаична централа за нуждите на кравеферма в село Сърнен, община Тервел, Добричка област. Стопанството е над 33 хил. кв.м и има амбицията да се разшири и модернизира, е видно от публикуваната през ноември 2021 г. информация от Общината.

Гласувайте: Как оценявате назначенията на поста заместник-министър на земеделието?

Системата за производство на електроенергия ще бъде изградена на покрива на стопанската сграда и ще е с мощност 115,2 kWp. Досега годишното потребление на електроенергия в кравефермата е било около 180 хил. kWh, а очакваното прогнозно потребление през следващите години е да достигне до 220 – 240 хил. KWh, пише в проекта за инвестиция.

В животновъдния обект се отглеждат свободно боксово 650 млекодайни крави. Стопаните не предвиждат увеличаване на техния брой, а само разширяване на помещенията с цел повече площ за отглеждане на животните.

Освен това за нуждите на кравефермата се предвижа и закупуването на следното оборудване:

-    Потапяща бъркалка – хомогенизатор за течен тор;
-    Система за откриване на разгоненост и проследяване на храненето при крави;
-    Скрепер за почистване на тора в обора;
-    Танкер за течен тор;
-    Балировачка.

Новопостроеният краварник ще се присъедини към съществуващ водопровод, след проектиране и изграждане на уличен водопровод и сградно водопроводно отклонение. Отпадъчните води от фермата са заустени в черпателнни водонепропускливи шахти, а тези, получени при отглеждането на животните, образуват оборска тора заедно с постелята, която се извозва до торфище в съседен имот. Торовата маса се и ще продължи да се използва за наторяване на земеделски земи в района.