От 1 до 15 декември ще се проведе първият прием по двете интервенции „Информиране в държавите членки“ и „Популяризиране в трети държави“ в лозаро-винарския сектор, съобщават от Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ).

Четете още: Как да кандидатствате за наградите на Agri Summit & Awards 2024? (видео инструкции)

 

Приемът е съгласно чл.5, ал.5 от Наредба № 14 от 11.09.2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието 2023 – 2027 г. Със заповед на земеделския министър се определят следните бюджети:

Бюджет по интервенция „Популяризиране в трети държави“ от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ):

•    686,700.31 лв. за финансовата 2024 г.
•    977,900.00 лв. за финансовата 2025 г.
•    977,900.00 лв. за финансовата 2026 г. 

Бюджет по интервенция „Популяризиране в трети държави“ от националния бюджет:

•     412,020.19 лв. за финансовата 2024 г.
•     586,740.00 лв. за финансовата 2025 г.
•     586,740.00 лв. за финансовата 2026 г. 

Бюджет по интервенция „Информиране в държавите членки“ от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ):

•    759,570.37лв. за финансовата 2024 г.
•    977,900.00 лв. за финансовата 2025 г.
•    977,900.00 лв. за финансовата 2026 г. 

Бюджет по интервенция „Информиране в държавите членки“ от националния бюджет:

•    455,742.22 лв. за финансовата 2024 г.
•    586,740.00 лв. за финансовата 2025 г.
•    586,740.00 лв. за финансовата 2026 г.

Кандидатите по интервенциите в лозаро-винарския сектор подават документи за финансова подкрепа единствено чрез Системата за електрони услуги (СЕУ) на ДФЗ с квалифициран електронен подпис (КЕП).