Към момента посевите с рапица в Добричка област са в добро състояние. „През есента успяхме да засеем повече площи с тази култура. Развива се добре, макар че имаше температури до минус 14 градуса. Имаше снежна покривка и няма сигнали за измръзнали посеви“, обобщи Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

Министерството успокоява: Влагата е достатъчна, есенниците са добре

Маслодайната култура от новата реколта предизвика сериозни опасения сред земеделските стопани от Добричка област. Рапицата беше отново под въпрос в отделни населени места, в които засушаването беше силно изразено през есента на 2020 г. Основният въпрос беше дали няма отново да се наложи разораване на площите с есенната култура. 

Близо 60 000 дка с рапица бяха засети в Добруджа през есента на 2020 г. Това е два пъти повече в сравнение с предходния стопански сезон.

Към момента в 2-метровия почвен слой вече има сериозен запас от влага, уточни още Радостина Жекова. 

През последните години отглеждането на рапица беше компрометирано заради сушата. Обичайно маслодайната култура се сее в края на август – началото на септември. Тогава обаче е кулминацията на засушаването. След дългите горещи и сухи летни месеци условията за сеитба не са най-подходящите за рапичната култура и това накара част от земеделските стопани да се откажат от нея. 

През стопанската 2019/2020 г. в Добричка област имаше едва 29 000 дка с рапица – над пет пъти по-малко в сравнение с предходната 2018/2019 г.   

Сушата засегна и добивите от рапица.

Стопаните от Добричка област ожънаха средно по 202 кг/дка. Обобщените данни на МЗХГ показват, че тези резултати са с 30 % по-слаби в сравнение със средните добиви за последните 5 години. Средният добив в страната през 2020 г. възлиза на 225 кг/дка.