Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) превежда по сметките на земеделските стопани общо 122 млн. лв. до дни, информираха от Държавен фонд "Земеделие". 

Първите плащанията по интервенциите на директните плащания за Кампания 2023, в размер на 32 млн. лв., предстои да бъдат изплатени по интервенцията за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, след определяне на ставките от Министерство то на земеделието и храните.

Управителният съвет на ДФЗ утвърди за Кампания 2023 по интервенцията бюджет до 32 064 363 лв.

За втора поредна година националните средства ще бъдат изплатени в пълния им размер.

Финансовата подкрепа в помощ на говедовъдите е утвърдена в съответствие на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. за установяване на правила за подпомагане по изготвените Стратегически планове за ОСП.

Там е разписано, че преходна национална помощ може да бъде отпусната само за секторите, на които са предоставяни национални доплащания през 2013 г.

В ДФЗ е създадена организация, като се работи в ускорен порядък, най-късно в понеделник да бъде разплатен първият транш от 90 млн. лв. по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“.

Годишният бюджет по схемата е до 100 млн. лв. и  подпомагането ще бъде предоставено на два транша. Вторият транш, в размер до 10 млн. лв., ще бъде преведен в началото на следващата година.

С предстоящите плащания само за един месец – от края на септември до края на октомври, българските земеделски производители получават финансова подкрепа от над 500 млн. лв.