До 24 юли ще продължи общественото обсъждане на Наредба за условията и реда за предоставяне на спешна финансова помощ на земеделските стопани, отглеждащи слънчоглед. За това подпомагане беше съобщено в четвъртък по време на Консултативния съвет по зърното. 

Каква ставка прогнозират по кризисната помощ?

Средствата, които ще бъдат разпределени между земеделските производители, отглеждащи слънчоглед са в размер на 16 750 000 евро (32 759 650 лв.), Регламентът на ЕК, по който се отпуска тази помощ позволява предоставяне на национално съфинансиране до 100% от европейските средства.

Това е първият пакет от помощ, отпусната от кризисния резерв за земеделие на ЕК. Вторият, който е в размер на почти 10 млн. евро за нашата страна, все още не е одобрен от Комисията и отпускането му е под въпрос, защото 13 държави от Общността са против начина на разпределение на 100 млн. евро от общите средства. 

Анализ на аграрното министерство в секторите на зърнените и маслодайните култури е установил съществен дисбаланс на пазара на слънчоглед в страната, поради рязко увеличения внос на украински слънчоглед в страната през 2022 г., който влияе пряко върху българския пазар и оказва натиск върху цените, се казва в мотивите за приемане на тази Наредба. 

По данни на НСИ общото количество маслодаен слънчоглед внесен у нас от Украйна, през 2022 г. достигна 943 402 тона спрямо 36 163 тона за 2021 г. По данни на Агенция „Митници“ от 1 януяри 2023 г. до 2 май 2023 г. са внесени 168 779 тона маслодаен слънчоглед с произход Украйна, като за същия период на миналата година от Украйна в страната са влезли 36 859 тона, а през 2021 г. - 2 977 тона.

 

Кризисната финансова помощ у нас ще бъде предоставена на всички земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед, които са установени като допустими по Схемата за единно плащане на площ за Кампания 2022 г., информираха от аграрното министерство. 

За останалите култури, обект на анализа, е установено ограничено или несъществено директно отражение от вноса от Украйна, уточняват от ведомството.  

Финансовата помощ по реда на тази Наредба се предоставя на земеделски стопани, които са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани за 2022 г. и 2023 г. по реда на Наредба №3 за площите им със слънчоглед, които са били допустими за подпомагане за кампания 2022 г. по схемата на единно плащане на площ. 

Помощта ще бъде изплатена на одобрените заявители в срок до 30 септември 2023 г., обещаха от министерството. 

Индикативната ставка за кризисната помощ, която ще се отпуска на производителите на слънчоглед, ще бъде около 72,5 лв./ха, както по-рано писа Агри.БГ.