До 23 юни 2015 г. земеделските стопани все още могат да подават заявления за директни плащания по Кампания 2015, но с 1% санкция за всеки просрочен ден. На 29 май изтече удълженият срок за подаване на заявления без санкции. 
[news]
Както Фермер.БГ вече писа общо 112 хиляди земеделски стопани са подали в срок заявления. Заявената за подпомагане  площ е 3,460 млн. хектара, като само по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) са подадени 66 000 заявления за площ от 3,430 млн. хектара.

От схемите в направление „Животновъдство“ най-много са кандидатите  за подпомагане по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки. По нея 7 300 фермери са заявили 970 хил. животни. По схемата за обвързано подпомагане за млечни крави са заявени 177 хил. животни от 6 000 кандидати.
 
За Кампания 2015 за директни плащания са предвидени 720 млн. евро, съобщават от Земеделското министерство. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!