Днес, 15 октомври, е крайният срок, в който кандидатите за директни плащания, отговарящи на условията за включване по Схемата за дребни земеделски стопани, могат да заявят участие по схемата.
 
В Схемата могат да участват земеделски стопани, подали заявление за Кампания 2015 за директни плащания. След приключване на периода за подаване на документи е изготвена предварителна калкулация с индикативни ставки, които са предоставени на всички кандидати. На тази база фермерите преценяват дали да подадат заявление за включване в Схемата за дребни стопани.

Подпомагането по нея е в размер от 500 евро до 1250 евро, като се формира ежегодно и индивидуално за всеки кандидат. Участието по схемата замества всички плащания по схемите за директни плащания съгласно чл. 38а, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).
 
Кандидатстване ще бъде възможно само през 2015 година, като всяка следваща кампания кандидатите могат да се откажат.
 
Над 21 000  са кандидатите, които биха могли да заявят участие по схемата.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!