Допустими за подпомагане по схемата за обвързано подпомагане на месодайни крави и/или юници са физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 5 и повече месодайни крави и/или юници, които са с предназначение за производство на месо. 
[news]
Предназначението на животните „за мляко“ или „за месо“ се определя еднократно от земеделския стопанин, отбелязва се в Информационната система на БАБХ от обслужващия ветеринарен лекар и не може да бъде променяно. Не се допуска едновременно вписване на предназначение „за мляко“ и „за месо“. Промяната на предназначението на животните ги прави недопустими за подпомагане! 
 
Стопанството включва всички животновъдни обекти, регистрирани на името на земеделския стопанин по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вписани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). 
 
Юници по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници са женски говеда на възраст над 8 (осем) месеца, които още не са се отелвали, които в Интегрирана информационна система на БАБХ са вписани с предназначение за производство на месо. 
 
Крави по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници са крави на възраст над 24 месеца, които в Интегрираната информационната система на БАБХ са вписани с предназначение за производство на месо. 
 
За да са допустими за подпомагане, животните трябва да отговарят на следните изисквания: 
1. да са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), с еднакъв идентификационен номер; 
2. да са регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и да имат отбелязано предназначение „за месо“; 
3. да имат ветеринарномедицински паспорт; 
4. да са вписани в регистъра на стопанството. 
 
Периодът на задържане на животните е 80 дни, считано от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. 
 
За Кампания 2015 г. периодът на задържане на животните е от 10 юни (включително) до 28 август (включително) 2015 г. 

Земеделските стопани могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по съответната схема към момента на замяната, при условие че извършат замяната на кравите, юниците в срок до 20 дни от края на събитието, което я е наложило, и заявят писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната в съответния отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" извършената замяна. 


Ръководство за фермерите по схемите за директни плащания и преходна национална помощ
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!