„Обещанието, което сме дали на животновъдите за подпомагане на сектора по схемата De minimis за 2014 г., е за обща сума в размер на 15 млн. лв. Към момента са осигурени 11 млн. лв.“, заяви министърът на земеделието проф. Димитър Греков, предаде Фермер.БГ. Той допълни, че на 7 май, понеделник, свиква спешно заседание на Управителния съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), на което ще се търсят възможности за намиране на недостигащите по схемата 4 млн. лв.

 

„Надявам се, че се намери възможност, за да бъдат изплатени на животновъдите всички средства по схемата De minimis за 2014, както сме обещали“, допълни министър Греков. На 23 април 2014 г. изтече срокът, до който ДФЗ приемаше документи за подпомагане на земеделски производители за изхранване на животни по схемата De minimis за 2014 г.

 

Помощта се предоставя на земеделски производители, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, ЕТ и юридически лица, които отглеждат едър и дребен рогат добитък от основно стадо – крави, биволици, овце-майки и кози-майки, регистрирани като земеделски производители съгласно Наредба 3 от 1999 за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители за 2014 г. ЕТ и юридически лица трябва да бъдат регистрирани по реда на Закона за търговския регистър.

 

По схемата се подпомагат земеделски производители, които нямат изискуеми задължения към ДФЗ. В случай на налични изискуеми и ликвидни задължения към фонда, същите се прихващат от помощта. Условието за участие в схема De minimis е фермерите да запазят 75% от броя на животните, за които е получена помощта до 31 декември 2014 г.

 

Срокът за сключване на договорите и изплащане на помощта е от 8 до 23 май 2014 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!