Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) реши да удължи два срока за прием на заявления – по схемите за „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине” и „Помощ за подкрепа за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19“. 

Вижте колко ще дава ДФЗ на фермерите за 2021 – 2023

Свиневъдите могат да кандидатстват за подкрепа до 17 ноември, а стопаните, които искат да заявяват помощ за погасяване на кредити, могат да го направят до 25 ноември.

От ДФЗ припомнят, че помощта за хуманно отношение към свине тази година е 15 млн. лв. и се дава за отгледани и реализирани угоени прасета при спазване на указаните изисквания. Подпомагането покрива направените разходи или пропуснати приходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение, поети за най-малко 5 години.

Държавната помощ за осигуряване на ликвидност е с бюджет от 56,58 млн. лв. Тя е насочена към животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, и картофопроизводители, които са отсрочили кредитите си, предоставени от ДФЗ в периода 2008 – 2012 г. и не могат да ги погасят заради COVID-19.