Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) за 2022 г. в размер на нотифицираната от ЕК държавна помощ (426 млн. лв.), както и за хуманно отношение към животните, съобщават от пресофиса на Министерство на земеделието (МЗм). 

Какво ни казахте: Фермерите си искат субсидиите в срок

По този начин Разплащателната агенция ще може да започне своевременно действията за подпомагане на земеделските производители – отварянето на приемите и съответното изплащане на сумите.

Това е възможно, след като Европейската комисия одобри държавна помощ по схема „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ в размер на 426 милиона лева (218 млн. евро) за подпомагане на земеделски стопани. 

По този начин се осигурява подпомагане за земеделските стопани от първичното селскостопанско производство – животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, коне и пчелни семейства, и производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати и марули, бамя, тиквички и тютюн, за да се противодейства на негативното влияние от наложените санкции или предприетите ответни мерки, и за осигуряване на непрекъснатостта на икономическата дейност. 

Земеделските производители ще имат право да получат помощ под формата на преки безвъзмездни средства за компенсиране на част от повишените разходи за производство. 

МЗм: Размерът на помощта за всеки стопанин ще се изчислява въз основа на броя на животните и на хектарите земеделска земя, като индивидуалният таван е до 121 261 лева (62 000 евро) на предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти.

Предстои Управителният съвет на фонд „Земеделие“ да утвърди указания за прилагане на помощта и да определи срок за прием на заявления.