Държавен фонд Земеделие плати 43 проекта на земеделски производители кандидатствали по мерки 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти". Те са на стойност 9,2 млн. лв. и са платени в периода от 8 до 13 декември 2014 г., съобщиха от фонда. 
 
Проектите са за модернизиране на техника за обработка на земята и на производствените мощности на преработвателните предприятия. Някои от тези проекти са на животновъди, получили подпомагане за достигане стандартите за опазване на околната среда по нитратната директива.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!