Какво се случва с приема по подмярка 6.3? Този въпрос малки стопани си повтарят като мантра, а писмата до редакционната поща на Агри.БГ и коментарите под тематичните статии не секват. Поискахме актуална информация от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) на какъв етап са проектите по последните два приема.

Сушата ще „надпише" хиляди тонове домати

След като стана ясно, че част от финансирането на извънредната мярка COVID-19 е взето и от неусвоени средства по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, фермерите започнаха да питат какво става с проектите им както от тазгодишния прием, така и от предишния. По-рано през октомври изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев официално оповести, че се „довършват договорите по подмярката и до един месец бенефициентите ще получат покани за подписването им”.

Фермерите коментираха новината така:
  • „6.3 от коя година и защо няма развитие?“;
  • “Ще чакаме с нетърпение поканата за подписване на договора по мярка 6.3. Аз минах проверка през август 2020 г. Ако до края на годината подпиша и договора, ще кажа добре сте си свършили работата!” 
  • “Стягайте се за проверки и се молете да не сте пропуснали някоя запетайка, че лошо. Минахме го тоя път и знаем. За реалните стопанства мярката по-скоро спъва. Ще го усетите сами.”

По приема на подмярка 6.3 са подадени близо 2000 проекта. На повече от две трети от тях вече са изпратени писма за необходимост от корекции.

“Към настоящия момент на 1 919 броя проектни предложения по подмярка 6.3 и получили до 26,82 точки се извършва „Оценка на административно съответствие и допустимост“ (ОАСД). 

Изпратени са до този момент 1 570 писма за установени липси и непълноти, като кандидатите разполагат с 15-дневен срок за отговор и предоставяне на информацията през ИСУН. След приключване на ОАСД се преминава към техническа и финансова оценка (ТФО). 

До  края на годината одобрените бенефициенти ще получат покани за подписване на договори", уверяват от Разплащателната агенция.

Тъй като от писмения отговор до последно не става ясно за кой точно прием на подмярката става дума, направихме справка на сайта на Фонда. Тя показва, че по приема от 2019 г. одобрени за разглеждане са 1 919 проекта, а по целевия прием за животновъди от тази година те са 197.