106 млн. лева (54.3 млн. евро) са средствата, пренасочени към създаване на извънредна мярка COVID-19 за справяне с последиците от пандемията. Те са извадени от мерки, по които вече е имало стартиран прием, и представляват в основната си част неусвоени или остатъчни бюджети, отговориха от агроминистерството на запитване на Агри.БГ.

Десислава Танева: Кредитният фонд към ПРСР е вече факт

Според европейското законодателство всяка държава членка може да задели до 2% от бюджета на одобрената вече Програма за извънредната мярка. В отговора до редакцията ни от Министерството на земеделието (МЗХГ) посочват, че основните параметри на извънредната помощ са одобрени от Комитета за наблюдение на ПРСР и бранша след проведени редица заседания и видеоконференции. 

Изтеглените свободни финансови средства у нас, които по думите на ведомството са недоговорени, са от следните мерки на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР):

  • подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства";
  • подмярка 4.2.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“;
  • подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. 

"Пренасочен е и финансов ресурс от бюджета на подмярка 7.3. „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване“, по която се планира придвижване на процедура за обратно финансиране и последващо стартиране в края на 2020 г. или началото на 2021 г.", уточняват от земеделското министерство. 

Отлагането на предвидения прием не оказва влияние на предоставянето на подкрепа за фермерите, твърдят от ведомството.

Приемът по подмярка 6.3 беше проведен съгласно одобрената Индикативна годишна работна на програма (ИГРП) на ПРСР за календарната 2020 г. На 18 септември приключи приемът по подмярка 4.1.2., а подмярка 4.2.2 не е предвиждана през календарната 2020 г. 

„При планирането на тези стъпки МЗХГ се ръководи от разписаните дейности в ИГРП за 2020, както и от широките обсъждания със заинтересованите страни. Министерството е осигурило предвидимост в съответствие с очакванията на бъдещите кандидати и възможността за подпомагане в рамките на Програмата. 

В своята цялост планирането от началото на 2020 г. е запазено, а в рамките на актуализацията на годишната програма са добавени и нови възможности за подкрепа, пише още в отговора на МЗХГ.

Подкрепата чрез хоризонталната мярка има за цел да осигури непрекъснатост на стопанската дейност на земеделски стопани и малките и средните предприятия, заявяват в заключение от аграрното министерство.