Управителният съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) взе решение и за размера на ставките на глава животно по схемата De minimis за изхранване на преживни животни едър и дребен рогат добитък от основно стадо - крави, биволици, овце-майки и кози-майки.

 

По схемата ще се отпускат по 28 лв. за биволици и крави и по 4 лв. за овце-майки и кози-майки. Общият бюджет за първи транш е 11 млн. лева, а условието - животновъдите да запазят 75% от броя на животните, за които е получена помощта до 31 декември 2014 г. Срокът за сключване на договорите и изплащане на помощта е от 8 до 23 май 2014 г.

 

Общият размер на помощите De minimis за един земеделски производител, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2012-2014).

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!