Служителите на ДФЗ стават със 130 бройки повече. Това предвижда проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие“, който е на обществено обсъждане до 17 октомври.

Обещание: Тази година няма да има загуби на пари по ПРСР

Промяната е за сметка на намаление на числеността на регионалните дирекции към Изпълнителната агенция по горите, а увеличението на разходите по бюджета на Фонда за 2023 г. и следващите години се осигурява от централния бюджет.

Необходимите финансови средства за 2023 г. са общо 11 500 000 лв., включително разходи за персонал – 7 500 000 лв.,  разходи за издръжка – 1 400 000 лв., и капиталови разходи – 2 600 000 лв. За 2024 са нужни 8 900 000 лв., в това число разходи за персонал – 7 500 000 лв., и разходи за издръжка – 1 400 000 лв.

Допълнителните бройки са разпределени както следва:

Назначаването на още служители в Разплащателната агенция се налага заради по-големия обем работа и ще намали риска от загуба на средства по ПРСР заради забавени проекти.

Освен това през последните три години страната ни прилага и извънредни кризисни мерки за преодоляване на последиците от КОВИД 19 и от ситуацията в Украйна. Това, от своя страна, допълнително увеличава работата.

Под внимание следва да се вземе и предстоящото прилагане на ОСП от 1 януари 2023 г., когато ще се увеличат интервенциите, по които стопаните ще кандидатстват за подпомагане. Те се характеризират с по-сложен механизъм на администриране и контрол.

Не на последно място е създаването на две нови дирекции – „Мониторинг, докладване и оценка“ и „Специализирани проверки и последващ контрол“, както и увеличаването на щата на дирекция „Интегрирани информационни системи“ и звено „Инспекторат“, аргументират се от Министерството на земеделието.