Представители на аграрното министерство представят на депутатите от Комисията по земеделие в Народното събрание проект за преразпределение на средствата, предвидени за интервенции в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023 – 2027 г.. 

Целта на промяната е постигане на по-справедливо разпределение на директните плащания в полза на производствените площи, екосхемите, секторните интервенции и инвестициите, както и подпомагане на малките и средните земеделски стопанства в производството на български плодове и зеленчуци, мляко, месо и пчелен мед, претърпяло през последните години сериозни щети и застрашително намаляло като дял от селскостопанското производство. 

В дневния ред е първо гласуване и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, внесен от Десислава Танева. 

Обсъдиха се и проекта за изменение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, внесени от бившия шеф на Бължарската агенция по безопасност на храните Христо Даскалов.  

На обсъждане бе заложен проект на Решение за мораториум върху промяна на предназначението на земеделски земи - държавна и общинска собственост за изграждане на фотоволтаични паркове.