Одобрени са допълнителни 30,5 млн. лв. за подпомагане на земеделските стопани, които отглеждат животни, пчели, плодове и зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя, реши днес Кабинетът.

De minimis – вижте подпомагането по сектори

Тези допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) за 2020 г. са за предоставяне на държавна помощ. Общият финансов ресурс по de minimis е в размер на 49 млн. лв. 2,5 млн. лв. от средствата са за преструктуриране на разходи по бюджета на ДФЗ.

Освен това правителството одобри допълнителни до 6,5 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието (МЗХГ) за закупуване на ваксина срещу Син език за животните.

Още 5,1 млн. лв. се отпускат и по бюджета на МЗХГ, с които да се увеличат с 30% разходите за персонал на администрации, които са натоварени с дейности по овладяване COVID-19. Тук се включват и служители на първа линия, които обслужват и контролират „на терен“ и са в пряк контакт с други лица.

Дават се още 708 325 лв. за обезпечаване на разходи за раздаване на продукти в учебните заведения по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. Те са предназначени за нуждите на държавните, общински и частни училища и ще бъдат отпуснати от ДФЗ за 2020 г.