С 16 млн. лв. повече ще бъдат средствата за акциза на горивата за следващата година. Ще се предложи нотификация за това до ЕК, заяви министър Десислава Танева на брифинг в Министерството на земеделието.

ДФЗ заделя 84 млн. лева за отстъпка от акциза за газьола

Нотификацията ще бъде за максималния възможен бюджет в размер на 100 млн. лв. За сравнение сега той е 84 млн. лв.

„Разширили сме обхвата на тази държавна помощ. На практика могат да участват всички видове производства. Ще включим и акциза от природния газ при оранжерийното производство“, допълни ресорният министър.

В края на месец юли стана ясно, че Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ одобри указанията, по които ще се прилага схемата за Кампания 2020. Заявленията за ползване на отстъпката ще се подават от 31 август до 21 септември 2020 г. 

Право на финансова подкрепа по схемата имат всички, които са регистрирани като земеделски производители и имат заверена регистрационна карта за годината на кандидатстване и предходната на нея.

Друго условие е кандидатите да имат и валидно заявление за подпомагане по СЕПП и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ. 

Земеделските стопани, отглеждащи видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.