По 7 лева на овца майка и коза майка под формата на de minimis ще получат животновъдите. Ставката стана ясна официално след заседание на Управителния съвет на Държавен фонд Земеделие, който отпусна допълнителни 1, 2 милиона лева за дребни преживни животни. Така досегашният бюджет на схемата се увеличава от 5 на 6, 2 милиона лева.

Удължава се срокът за подаване на документи и изплащане на средствата – 19 юни 2015 г.
 
Средствата по този de minimis се отпускат на животновъди, отглеждащи най-малко 50 овце-майки или кози-майки, или общо поне 50 овце-майки и кози-майки в едно стадо. Условие за изплащането на помощта е фермерите да запазят 75% от броя на животните, за които са получили финансиране до 31 август 2015 г.
 
Общият размер на помощите de minimis за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2013 – 2015).

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!