Държавата трябва да засили позициите си в производството на сортови семена за основни култури, реши правителството.
 
 
По предложение на Министерството на земеделието, храните и горите кабинетът ще внесе в парламента проект на закон за спиране на приватизацията на „Сортови семена – Елит“ ЕАД.
 
„По този начин държавата ще може чрез дружеството да провежда собствена политика в семепроизводството, особено по отношение на структурообразуващи култури - зърнени, житни, технически и други“, съобщи правителствената пресслужба. 
 
Тези култури изискват голям обем посевен материал и адаптиране на сортовете към местните почвено-климатични и агрономически условия. Те имат стратегическо значение за българската икономика и формират основния дял от износа на земеделска продукция от страната.
 
Друг аргумент за запазване на държавното предприятие е, че структура за семепроизводството като „Сортови семена – Елит“ ЕАД, ще гарантира по-голяма стабилност на земеделското производство в страната и ще даде възможност за намеса на пазара на семена, ако например е необходима регулация на цените.