До момента са подадени 1917 заявления за регистрация на розопроизводители, розопреработватели и производители на продукти от цвят на маслодайна роза. Заявените розови насаждения са 21 029 дка, което е около половината от площите, засадени с маслодайна роза в страната. Това стана ясно по време на Консултативен съвет по маслодайна роза.

Налага ли се по-дълъг срок за регистрация на розопроизводителите?

По време на срещата министър Танева прие предложението на Професионална асоциация на розопроизводителите в България – при договорирането производителите да посочват входящ номер на подадено заявление за регистрация. 

Тази възможност ще бъде валидна за производителите на розов цвят, които все още нямат издадена заповед за регистрация. Председателят на Асоциацията Христо Николов коментира, че няма проблем от страна на администрацията при обработването на заявленията. 

МЗХГ: „До края на месец май всички реални производители и преработватели на розов цвят трябва да подадат заявление за регистрация и декларация за сключени договори.“

В началото на кампанията по розобера ще започне и идентификацията на насажденията от маслодайна роза. 

Това ще се извърши във фенофаза „цъфтеж“ от назначени комисии, които включват представители на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Института по розата и етерично маслените култури и представители от съответната областна дирекция по Земеделие. 

Идентификацията ще даде информация за вида на насажденията – колко от площите са засадени с Rosa damascena и Rosa alba.

Обсъдено бе и придвижването на работниците през контролните пунктове, които ще бъдат ангажирани в розобера. Съгласно заповед на министъра на здравеопазването от 10 април водачите на транспортни средства, които превозват земеделски работници до обработваемите селскостопански площи, представят служебна бележка от работодателя на сезонните работници, в която е посочен маршрут и списък на пътниците.

Заповедта гласи още, че работодателят е длъжен да осигури лични предпазни средства – защитни маски за лице и ръкавици, а превозвачът е длъжен да дезинфекцира транспортното средство преди отпътуването. 

Министър Танева коментира, че държавата не може да се меси в процеса по изкупуване на розов цвят и призова при договориране на цените производителите и преработвателите да направят взаимен компромис. 

„Имате дългосрочни отношения и трябва да намерите баланса помежду си, като се обедините с една единствена цел, а именно да се прибере реколтата“, изтъкна министърът.

От ДФЗ припомниха, че срокът за отчитане и представяне на документи по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период” беше удължен до 15 май. 

„Към момента има подадени 340 заявления от производители на маслодайна роза за площи от 1983 ха, като изплащането на помощта е до 30 юни“, обяви заместник-изпълнителният директор на ДФЗ Иван Капитанов. 

Капитанов увери, че Фонда ще обработи в максимално кратки срокове заявленията, за да може бенефициентите да получат възможно в най-кратки срокове плащанията си. Той запозна участниците в срещата с финансовите инструменти, които предлага Българска банка за развитие, Фонда на фондовете, както и със стартиралата от ББР схема за предоставяне на безлихвени кредити на физически лица чрез одобрените за целта търговски банки.
 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

За розопроизводителите: Регистрацията започва на 23 март

Електронният регистър на розопроизводителите – разяснения

МЗХГ: Не се налага удължаване на приема на заявления