В отговор на депутатско питане относно Закона за маслодайната роза, влезлите в сила разпоредби и електронния регистър за розопроизводителите и розопреработвателите, министър Танева изброи конкретните действия на земеделското ведомство до този момент.

За розопроизводителите: Регистрацията започва на 23 март

Законът за розата предвижда създаването на публичен национален електронен регистър. За вписване в него собствениците трябва да подадат единно заявление по образец в общинската служба по земеделие на територията, на която извършват дейност.

Всички образци на необходимите документи са налични в сайта на агроминистерството. Може да ги видите ТУК.

До въвеждането на електронния регистър, за което има едногодишен срок, след влизането в сила на закона, общинските служби по земеделие продължават да създават и поддържат информационни бази данни, в които вписват по реда на закона съответните производители и преработватели.

Информацията от базата данни ще бъде публикувана на интернет страниците на Областните дирекции „Земеделие“ при спазване на търговската тайна и на Закона за защита на личните данни.

До 31 юни 2021 г. ще се извършва идентификация на площите, които  съществуват към датата на влизането в сила на закона.

Десислава Танева: Вижте всички документи за пътуване на стопаните

След проверките по места ще бъде изготвен констативен протокол по образец, който съдържа информация за площта и местонахождението на насажденията и вида на маслодайната роза.

По инициатива на ведомството са проведени и две информационни срещи с представители на бранша – в Казанлък на 18 февруари, и видеоконферентната връзка на 20 март с над 50 розопроизводители, преработватели и представители на общинските служби по земеделие.

 „Бяха представени образците на документи съгласно Закона за маслодайната роза и бяха дадени указания за подаване на заявленията за регистрация на розопроизводители, розопреработватели, обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и насаждения от маслодайна роза. Обърнато бе специално внимание за максимално използване на възможностите за подаване на заявленията по електронен път, съобщава в отговора си Десислава Танева

При невъзможност от електронно подаване на документите или изпращане по пощата, стопаните могат да посетят общинските служби по земеделие по график и спазвайки всички противоепидемични мерки.

Включете се в анкетата на Агри.БГ :Очаквате ли загуби заради коронавируса?

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Танева: Зелените плащания идват преди Великден

Министърът: Недоговорените бюджети да се пренасочат към уязвими сектори

Eднодневните трудови договори ще се правят онлайн