По време на изслушването си за еврокомисар по земеделието  и развитието на селските райони, румънският кандидат Дачиан Чолош привлече вниманието на всички страни с изключително адекватните си изказвания относно бъдещето на селското стопанство в рамките на ЕС, но най-вече в новоприетите страни членки, каквито са Румъния и България.

 

Дачиан Чолош заяви, че една от първите му задачи като еврокомисар по земеделието ще бъде да премахне разликите в директните плащания за площ, така че новоприетите страни членки да получават същия размер подпомагане, както и старите страни - членки на ЕС. Дачиан Чолош даде ясна заявка и за изравняване на нивата и за по-справедливо разпределение за финансиране на развитието и реализацията на проекти в селските райони.

 

По време на среща тази седмица с Мария Неделчева, евродепутат от ГЕР,  на въпрос какво е мнението му по въпроса за частично или пълно запазване на плащания, обвързани с производството за чувствителни земеделски продукти, какъвто продукт е тютюна, и как приема искането на някои държави-членки(вкл.България) за запазване до 2013-та година на помощта за тютюнопроизводството,  Дачиан Чолош даде ясен знак, че ще подкрепи системите за национални плащания, които могат да бъдат използвани, а това отговаря напълно на желанието на българската държава. Чолош даде гаранция, че през тази година ще организира всеобща обществена консултация с държавите-членки и ЕП и ще направи всичко възможно преди края на годината да има становище на комисията по земеделие по аспектите на Общата селскостопанска политика за следващия период 2013-2020, а през 2011 да се предложат законодателните текстове.